sfeer2 home

Schattingen

Schattingen
Om een woning correct te schatten, moeten heel wat factoren in kaart gebracht worden. Hiervoor is een bezoek aan de woning zeker nodig. Wens je een vrijblijvend bezoek en een gefundeerde schatting van jouw woning?

Naast de schatting van onroerend goed in het kader van een verkoop of aankoop, kan u beroep doen op Gedimmo voor waardebepalingen in volgende gevallen:

 • Bij verkoop en aankoop

  Er zijn heel wat tools beschikbaar die u kunnen helpen om de waarde van uw woning - of een bouwgrond waarin u geïnteresseerd bent - correct in te schatten. De waarde van een woning of bouwgrond is immers afhankelijk van enkele uiteenlopende factoren.

  Als u uw woning wilt verkopen, zal de vraagprijs sterk afhangen van de waardebepaling die aan de woonst wordt gegeven. Om die waarde te bepalen kan u zelf met enkele tools aan de slag gaan of kan u ons GRATIS inhuren om uw woonst naar waarde te bepalen. In het kader van een erfenis of echtscheiding is een formele schatting zelfs verplicht.

 

 • Bij aangifte van een nalatenschap 
  Bij het openvallen van een nalatenschap zal de fiscus successierechten heffen. De verkoopwaarde van alle onroerende goederen die in de nalatenschap zitten op datum van overlijden, vormt hierbij de maatstaf van heffing.  De erfbelasting is een belasting op erfenissen. De erfbelasting is een verzamelnaam voor twee belastingen:
  • het successierecht: is verschuldigd bij het overlijden van een persoon die zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest heeft.
  • het recht van overgang bij overlijden: is verschuldigd bij het overlijden van een persoon die zijn fiscale woonplaats niet in België heeft, maar wel in Vlaanderen gelegen onroerende goederen bezat.

 • De erfbelasting wordt berekend op basis van de aangifte van nalatenschap die de erfopvolgers indienen. In deze aangifte wordt het vermogen van de overledene geraamd en wordt de verdeling van de nalatenschap uitvoerig beschreven.
  De meeste mensen vinden het indienen van een aangifte van nalatenschap een ingewikkelde zaak. Veel mensen doen dan ook beroep op een notaris om hen daarbij te helpen. Dit is echter geen verplichting. Belastingambtenaren zelf mogen niet meewerken aan het invullen van de aangifte. Ze staan wel ter beschikking voor meer informatie of om inlichtingen te verstrekken over de wettelijke voorschriften waaraan de aangifte moet voldoen. U kan contact opnemen via de gewone contactkanalen.

  Gezamenlijke of individuele aangifte
  Bij het indienen van een aangifte kunnen de erfopvolgers kiezen voor een gezamenlijke of een individuele aangifte:
  • Als u een gezamenlijke aangifte indient, wordt een globale afrekening (aanslagbiljet) verstuurd naar het adres van de woonstkeuze.
  • Als u kiest voor een individuele aangifte, ontvangt u een individuele afrekening (aanslagbiljet).

Na ontvangst van de aangifte wordt de verschuldigde erfbelasting berekend. De belastingplichtigen ontvangen dan een aanslagbiljet met een betaaltermijn van twee maand. Bij een laattijdige betaling worden nalatigheidsinteresten aangerekend (7%), berekend vanaf de maand volgend op de uiterste betaaldatum.

 

 • Voor bepaling van de huurwaarde

  Wilt u een woning huren of verhuren in het Vlaamse Gewest? Dan kunt u op huurschatter.be  zelf nagaan wat een correcte huurprijs is voor die woning.

  Aan de hand van een aantal belangrijke kenmerken van de woning, zoals de gemeente, het aantal slaapkamers, een recente badkamer, een tuin of terras, maakt de applicatie een inschatting van een correcte huurprijs. Deze huurprijs is enkel een schatting en dus informatief, maar ze geeft zowel aan de huurder als aan de verhuurder een goede indicatie over een correcte huurprijs.
  De huurschatter maakt gebruik van een statistisch model dat steunt op objectieve parameters, maar het blijft wel een schatting: een model kan immers nooit voldoende rekening houden met alle elementen en nuances die meespelen in de huurprijsbepaling.