sfeer2 home

Zonnepanelen

Wat gebeurt er met mijn zonnepanelen bij de verkoop van mijn woning?
De invoering van de groenestroomcertificaten en de eraan gekoppelde subsidies brachten enige jaren terug een golf van groene energie bij de particuliere huiseigenaars met zich mee. Maar wat is het lot van deze installatie in geval van verkoop van je woning?

Men kan voor twee verschillende mogelijkheden opteren:

  • ofwel laat je de volledige installatie staan
  • ofwel verhuis je alles mee


De installatie blijft staan
De eigenaar kan ervoor opteren om de volledige installatie te laten staan bij verkoop, in dit geval kan hij hiervoor een meerwaarde aanrekenen. De precieze en actuele waarde van de zonnepanelen zal afhankelijk zijn van de ouderdom, het rendement, de helling van het dak, enz., en is dus niet zo eenvoudig te berekenen. Onze makelaars kunnen jou hier uiteraard bij helpen.

Naast de zonnepanelen zelf, zullen ook de groenestroomcertificaten overgaan op de nieuwe eigenaar. Ook dit maakt de bepaling van de waarde een complexe opdracht, aangezien het moeilijk te voorspellen valt of er in de toekomst nog groenestroomcertificaten zullen toegekend worden, en voor welke bedragen dit zal zijn.

Uiteraard moet de nieuwe eigenaar akkoord gaan om de zonnepanelen over te nemen. Het overnemen van zonnepanelen heeft naast financiële gevolgen ook esthetische gevolgen. Het uitzicht van de woning zal immers drastisch veranderen. Natuurlijk mag het grote voordeel voor de nieuwe eigenaar, namelijk een lagere energiefactuur, niet vergeten worden.

Als de zonnepanelen van eigenaar veranderen, moeten de oude en nieuwe eigenaar samen een formulier invullen, ondertekenen en per post bezorgen aan de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt (of kortweg de VREG). De nieuwe eigenaar zal dan een eigen inlog en wachtwoord ontvangen waarmee hij zijn certificaten kan aanvragen. Deze certificaten zullen zowel qua bedrag als termijn op dezelfde manier blijven doorlopen.

Bemerk dat wanneer de zonnepanelen niet zonder het veroorzaken van schade los gemaakt kunnen worden van het dak van de woning, zij als onroerende goederen door incorporatie moeten worden beschouwd, zodat de waarde ervan bij de verkoop mee in rekening zal worden gebracht bij het bepalen van de verkooprechten (voordien registratierechten genoemd).

 

De installatie verhuist mee
De verkoper kan er ook voor kiezen om de volledige installatie (inclusief certificaten) mee te verhuizen. Deze verplaatsing van de installatie kost al snel zo’n 2.500 EUR tot 3.000 EUR, maar de eigenaar behoudt dan wel de groenestroomcertificaten voor de resterende duurtijd.

Bij het nemen van de meest voordelige beslissing komt dus toch wat rekenwerk kijken, maar het is zeker de moeite waard om hier aandachtig bij stil te staan!

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.