sfeer2 home

Nuttige links

Gedimmo verzamelde voor u enkele nuttige links met informatie die u kan helpen bij de aankoop van uw onroerend goed:

www.notaris.be 
Via deze website vindt u alvast een rekenmodule waarmee u de hypotheekkosten bij het aangaan van een krediet, en de aktekosten bij aankoop van een woning of een bouwgrond kan berekenen.

www.premiezoeker.be 
Deze internettoepassing maakt ons wegwijs in het doolhof van verschillende woonpremies op gemeentelijk, provinciaal, Vlaams en federaal niveau. Met een paar tientallen muisklikken zijn toekomstige kopers, bouwers of mensen die op zoek zijn naar een nieuwe huurwoning op de hoogte van de verschillende premies waar ze recht op kunnen hebben. Dat kan gaan van energiepremies tot renovatie -of bouwpremies.

www.wonenvlaanderen.be
Particulieren vinden in de wegwijs-rubriek allerhande nuttige adressen; onder tegemoetkomingen vindt u alles over premies en toelagen voor wonen. De rubriek sociale huisvesting toont u waar en hoe men een sociale woning kan bekomen; in vraag en antwoord tenslotte vindt u het antwoord op een aantal veel voorkomende vragen omtrent huisvesting.

belastingen.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing 
De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting op het kadastraal inkomen van onroerende goederen. Onroerende goederen zijn gronden, gebouwen en sommige soorten van bedrijfsuitrusting (materieel en outillage).
Via de website vindt u een rekenmodule waarmee u de onroerende voorheffing kan berekenen.

De bouwheer en de BTW
http://www.belgium.be/nl/huisvesting/bouwen_en_verbouwen/btw/verplichtingen_van_bouwheer

De btw-administratie gaat ervan uit dat u de werken door professionele zelfstandigen of aannemers laat uitvoeren. Omdat u natuurlijk ook een beroep mag doen op uw eigen vakkennis of die van familieleden en vrienden is deze aangifte bedoeld om het onderscheid te maken tussen:

  • werken uitgevoerd door professionelen (btw-belastingplichtigen)
  • werken uitgevoerd door uzelf, samen met familieleden en/of vrienden (derden)

www.argenta.be
Bij de aankoop van een woning is er behoefte aan een voordelige hypotheek en een aanbod aan betrouwbare verzekeringsprodukten. Bezoek uw plaatselijk Argenta-kantoor, meer info via de website van Argenta.

www.ruimtelijkeordening.be 
Alle beschikbare info in verband met bouwvergunningen voor bijvoorbeeld carports, terrassen, tuinhuizen, veranda's, afsluitingen, hagen,...

immo.start.be
Website met tientallen immo-sites, verzameld per regio.

www.energiesparen.be 
Website met uitleg en formulieren in verband met de mogelijke premies en fiscale voordelen bij energiebesparende voorzieningen in de woning
Reglement van plichtenleer Verwijzing naar de BIV-plichtenleer, link naar het KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV